tiistai 15. tammikuuta 2019

Lyhyt johdanto 1. Mooseksen kirjaan


Lyhyt johdanto 1. Mooseksen kirjaan

1. Mooseksen kirja on yksi Raamatun avainkirjoista, joka auttaa koko Raamatun ymmärtämistä. Se kertoo, kuinka kaikki sai alkunsa niin maailmankaikkeus kuin ihminenkin. Kreikankielinen Genesis tarkoittaakin juuri syntyä tai alkuperää. Heti ensilehdiltä lähtien luodaan perustusta kaikelle muulle, mitä Raamatussa kerrotaan. Myöhemmin tulee esille, ettei ihminen kykene käyttämään vapaata tahtoaan aina hyvään ja pahuus alkaa lisääntyä, kunnes Jumala päättää tuhota kaikki ihmiset paitsi Nooan perheineen. Läpi kirjan kulkee sanoma siitä, että Jumalalla on pelastussuunnitelma maailmalle ja hän käyttää sen etenemisessä eri ihmisiä ja myöhemmin kokonaista Israelin kansaa.

Sana elämään -kommentaariraamattu jakaa sisällön seuraaviin kokonaisuuksiin:

Luomiskertomus 1:1-2:3
Kertomus Aadamista 2:4-5:32
Kertomus Nooasta 6-11
Kertomus Aabrahamista 12:1-25:18
Kertomus Iisakista 25:19-28:9
Kertomus Jaakobista 28:10-36:43
Kertomus Joosefista 37-50

Avainjakeet kertovat myös ytimekkäästi, mikä 1. Mooseksen kirjassa on kaikkein oleellista:
”Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” 1.Moos.1:27
”Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.” 1.Moos.12:2-3

1. Mooseksen kirja on monissa kohdin hyvin selkeä, mutta välillä eteen tulee jakeita, joiden kohdalla täytyy todeta, ettei lukemaansa pysty ymmärtämään. Ihmetystä herättäviä jakeita kannattaa tutkia erilaisten selitysoppaiden avulla. Tässäkin kirjoituksessa lähteenä on käytetty Jukka Norvantoa, joka on kirjoittanut Raamattu elämään kirjasarjan. Siinä käydään läpi jae jakeelta koko Raamattu. Netissä on kuultavissa myös Norvannon opetukset kaikista kirjoista: http://rkk-sansa.net/kuuntele/ Suosittelen lämpimästi tutustumaan niihin. Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä siltikään saa selkeää vastausta, mutta ainakin löytyy erilaisia tulkintavaihtoehtoja.

Toinen vieläkin isompi kysymys on luominen. Miten ja koska se tapahtui? Jotkut ovat laskeneet luomisen ajankohdan sukuluetteloiden avulla, joita 1. Mooseksen kirjassa on useampia. Tämä tapa ei kuitenkaan anna tarkkaa lukua, sillä ilmaus ”hänelle syntyi” voi tarkoittaa myös pojan sijasta kaukaisempaankin sukulaista. Sukuluettelo luultavimmin pitää sisällään vain kuuluisammat ihmiset tai sukujen päämiehet. Vasta Aabrahamin aikoihin voidaan alkaa puhumaan vuosiluvuista. Hän syntyi noin 2166 eKr. ja luvut 12-50 pitävät sisällään noin 350 vuoden ajanjakson.

Emme voi siis tietää, koska maailma luotiin. Luomiskertomusta ei voi myöskään pitää pikkutarkkana biologian oppikirjana vaan, sillä on sitä suurempi tehtävä. Ensimmäisten lukujen on tarkoitus kertoa meille, kuinka Jumala on luonut kaiken ja kuinka Hän on ollut aina olemassa. Toinen merkittävä asia on, että ihminen on luotu Hänen kuvakseen ja ihmisellä on erityinen rooli suhteessa koko luomakuntaan. Tuskin koskaan tullaan löytämään tyhjentävää vastausta, miten kaikki tapahtui, mutta siitä voimme olla varmoja, että kaikki on syntynyt Jumalan suunnitelman mukaan.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä!

Marjaana Rauma
Karhulan Helluntaiseurakunnan pastori


Lähteet:
Norvanto, Jukka. Alussa… : 1 Moos 1-5
Sana elämään -kommentaariraamattu