sunnuntai 20. tammikuuta 2019

Lyhyt johdanto Joosuan kirjaan


Lyhyt johdanto Joosuan kirjaan

Israelilaisten 40-vuoden erämaa vaellus oli ohi ja uusi sukupolvi oli noussut. Oli vihdoin tullut aika vallata Luvattu maa uuden johtajan, Joosuan avulla. Vaikka Joosua oli jo kokenut johtaja ja hän oli saanut kasvaa pitkään Mooseksen rinnalla, Jumalan täytyi kuitenkin rohkaista Joosuaa olemaan luja ja rohkea. Kirjan ensimmäisessä luvussa onkin monelle tutut jakeet (1:5-8), jossa Jumala kertoo olevansa Joosuan kanssa ihan niin kuin oli ollut Mooseksenkin kanssa ja Jumala ei hylkäisi Joosua niin kuin ei Hän hylkää meitäkään.

Sen jälkeen Joosuan kirja etenee, miten maa valloitettiin pala palalta ja myöhemmin miten kyseiset alueet jaettiin Israelin heimojen kesken. Monessa Raamatussa takana on kartasto, jossa on kartta tästä jaosta, joka auttaa ymmärtämään tekstiä huomattavasti paremmin. Kirja loppuu siihen, että Joosua kokoaa luokseen ennen kuolemaansa koko kansan ja muistuttaa heitä Jumalan suurista teoista. Hän vetoaa heihin, että he palvelisivat ja vaeltaisivat nuhteettomasti ja valitsisivat ketä tahtovat palvella (24:14-15).

Sana elämään -kommentaariraamatun mukaan Joosuan kirjan rakenne menee näin:

SAAPUMINEN LUVATTUUN MAAHAN (1:1-5:12)
    Joosua kansakunnan johdossa
    Jordanvirran ylitys

LUVATUN MAAN VALLOITTAMINEN (5:13-12:24)
    Joosua hyökkää maan keskiosaan
    Joosua sotii eteläisiä kuninkaita vastaan
    Joosua sotii pohjoisia kuninkaita vastaan
    Yhteenveto valloituksista

LUVATUN MAAN JAKAMINEN (13-24)
    Heimojen perintöosien jakaminen
    Määrätyt kaupungit asetetaan erilleen
    Joosua lähettää itäiset heimot kotiin
    Joosuan jäähyväiset Israelille

Kirjan avainjae on: ”Kulkekaa leirin halki ja antakaa kansalle tämä käsky: ’Valmistakaa itsellenne evästä, sillä kolmen päivän kuluttua te kuljette tämän Jordanin yli mennäksenne ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille perinnöksi.’” (1:11) Jae kertoo ytimekkäästi, mikä on kirjan pääsisältö.

Joosuan kirjan yksi keskeisimmistä teemoista on kuuliaisuus Jumalan tahdolle. Israelilaiset menestyivät ja voittivat vihollisensa niin kauan kuin he olivat kuuliaisia. Voimme soveltaa tätä asiaa myös omaan elämäämme, sillä saamme voiton vihollisistamme samalla periaatteella. Meidän vihollisemme eivät tosin ole ihmiset vaan esimerkiksi sisäiset kamppailut synnin kanssa tai muut heikkoudet. Olemalla kuuliaisia ja turvaamalla Hänen voimaansa, saamme kokea voittoja omissa taisteluissamme.

Marjaana Rauma
Karhulan Helluntaiseurakunnan pastori

P.s. Kun Joosua ja ne vanhimmat, jotka olivat nähneet kaikki suuret ihmeet, kuolivat, kansa alkoi vähitellen palvelemaan muita jumalia (kts. Tuom.2:7-12). Olen monesti miettinyt, että mitäs jos Joosua olisi tehnyt samoin kuin Mooses ja olisi ottanut uuden johtajan kasvamaan rinnalleen, olisiko tilanne ollut toinen? Hän olisi siirtänyt kaiken oppimansa ja näyttänyt esimerkillään, kuinka kansaa olisi johdettava. Tai mitä jos Joosuan lisäksi kaikki vanhimmat olisivat toimineet samoin kuin Mooses? Olisiko silloin seuraava sukupolvi jatkanut Jumalan tahdossa kulkemista? Kenelle sinä siirrät kaikki Jumalalta oppimasi asiat vai tuleeko sinun jälkeesi sukupolvi, joka ei enää tunne Jumalaa?

Lähteet:
Digi-IRT
Sana elämään -kommentaariraamattu